Ang katanungan tungkol sa pinakadakilang kautusan ay mahalaga para sa isang deboto ng Diyos ng Israel. May 613 na kautusan sa Torah at mahirap tandaan ang mga ito. Upang matulungan ang mga deboto na maalala ang mga ito at maisagawa, ang mga eskwelahan ng Fariseo ay nagsaliksik upang malaman ang kautusan na kapag isinagawa’y naisagawa na rin ang iba. Ang katanungan ng eksperto sa batas ay isang katanungang "pang-eskwela". Sa kanyang kasagutan, ipinaalala ni Hesus na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi maaaring ihiwalay sa pag-ibig sa kapwa.

Ang Teksto

34Nang marinig ng mga Fariseo
na napatahimik ni Jesus
ang mga Saduseo,
sila ay nagtipun-tipon.
35Ang isa sa kanila
na dalubhasa sa kutusan
ay nagtanong kay Jesus,
na sinusubukan siya.
36Sinabi niya:
Guro,
alin ang pinakadakilang utos sa Kautusan?

37Sinabi ni Jesus sa kaniya:
Ibigin mo
ang Panginoon mong Diyos

nang buong puso mo,
nang buong kaluluwa mo
at nang buong pag-iisip mo.


38Ito ang una at dakilang utos.
39Ang pangalawa ay katulad din nito:
Ibigin mo
ang iyong kapwa
tulad ng iyong sarili.

40Sa dalawang utos na ito
nakasalalay ang lahat ng bagay
na nasa mga Kautusan at sa mga Propeta.

Pansinin ang mga sumusunod

 1. Ang pag-uusap tungkol sa pinakadakilang utos ay nasa konteksto ng paghaharap ni Hesus at mga lider sa Jerusalem (t. 34)
 2. Ang "pinakadakilang utos" ay iyong utos na kapag ginagawa mo’y nagagawa mo na rin ang 613 kautusan sa Torah.
 3. Dalawang utos sa Torah ang ibinigay na kasagutan ni Hesus, isa’y mula sa Deuteronomy 6:5 at ang ikalawa’y mula sa Leviticus 19:18
 4. Ang sitas mula sa Leviticus 19:18 ay sinabi ni Hesus na "ikalawa" at "katulad" ng nauna
 5. Sinabi ni Hesus bilang pagtatapos na sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang Batas at mga Propeta

Para sa mas malalim na pag-unawa sa teksto

 • Pag-aralan ang Mateo 5-7 at isa-isahin kung alin sa mga talatang ito ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa
 • Kumunsulta rin ng isang komentaryong pam-bibliya at tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Deuteronomy 6:5 at Leviticus 19:18.
 • Ang ekspresyong "Batas at Propeta" ay ginamit ni Mateo sa mga sumusunod na talata
  • Matthew 5:17
  • Matthew 7:12
  • Matthew 22:40
  Sa base ng gamit na ito, ano ang ibig sabihin ng ekspresyon sa pagkakagamit ni Hesus?
Deuteronomy 6:5
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
5Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole strength.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Deuteronomy 6:5
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
5Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole strength.
Leviticus 19:18
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg LXX Hebrew
18Seek not revenge, nor be mindful of the injury of thy citizens. Thou shalt love thy friend as thyself. I am the Lord.
Matthew 5:17
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
17Do not think that I am come to destroy the law, or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill.
Matthew 7:12
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
12All things therefore whatsoever you would that men should do to you, do you also to them. For this is the law and the prophets.
Matthew 22:40
View in: NAB NIV KJV NJB Vulg Greek
40On these two commandments dependeth the whole law and the prophets.

6 Comments on Ang Pag-ibig sa Diyos at sa Kapwa

 1. […] Ang Pag-ibig sa Diyos at sa Kapwa […]

 2. donna says:

  Jesus, I Trust In You

 3. shiela mendoza says:

  malaking tulong itong site na ito lalo na sa aming pilit na nag aaral ukol sa Diyos.salamat po sana laging updated ang mga nakalagay dito

 4. stephanie says:

  nakakatulong ito pra sa lahat lalo na s mag taong nakakalimut na sa panginoon……..Jesus I Trust In You

 5. blessy says:

  God,, i trust in you

 6. dana masambal says:

  sobrang thankful aq at may gnitong site pag wala kang idea mag search k lng maippakita n lhat ng information n kailangan malaman m…sana lng po lging updated ang mga info n kailangan ng bwat isang estudyante o mga taong bukas ang loob n matuto….god bless po and more power….

Leave a Reply

AWSOM Powered
%d bloggers like this:
Skip to toolbar